English česky
Úvod k databázi
Vyhledávání v databázi
Kabinet pro klasická studia AV
Antika a česká kultura

Databáze památek inspirovaných antikou

Dlouhodobý projekt „Antická inspirace ve výtvarném umění“ má za cíl úplnou dokumentaci a komplexní analýzu antického dědictví ve výtvarné kultuře českých zemí od počátku až do současnosti. Toto dědictví je chápáno jako průběžná a mnohovrstevnatá konfrontace českého prostředí s jednotlivými centry šíření tradice řecko-římské výtvarné kultury a jako proces jejího aktivního přisvojování. Výsledkem projektu bude zpracování jednotlivých etap historického procesu, který měl zásadní význam nejen pro formování české kulturní tradice, ale i pro místo, které, které české země zaujaly v celoevropském kulturním kontextu, jehož základní komponentou byla právě antická tradice.

Od samého začátku studia antických tradic v české kultuře nám bylo jasné, že není možné se omezit pouze na bohemika, i když ta jsou hlavním předmětem našeho zájmu. České země byly vždy součástí nějakého většího celku, a proto jsme se rozhodli, že současně s památkami vzniklými na tomto území budeme zpřístupňovat i památkové fondy, které s nimi úzce souvisely. Pražskou architekturu a její sochařskou výzdobu v 19. a 20. století bychom například chtěli konfrontovat s metropolemi bývalé Rakousko-Uherské říše, především ve Vídni, Budapešti a Bratislavě. Budapešťské památky již zpracovala Nina Bažantová.

Projekt byl realizován díky podpoře Filozofického ústavu a Grantové agentury Akademie věd České republiky (granty č. 96202, č. A9062601, a č. IAA8062101). V současné podobě databáze obsahuje většinu památek inspirovaných antikou, které byly do 16. století na území českých zemí vytvořeny nebo objednány. V roce 2008 byla do databáze zařazena vybraná umělecká díla 20. století, které zpracovala Nina Bažantová a Iva Havlíková v rámci projektu podporovaného Grantovou agenturou Univerzity Karlovy v Praze (č. 3125/2008). Díky podpoře Grantové agentury Akademie věd České republiky budou Janem Bažantem v letech 2009-2013 zpracovány památky 17. a 18. století (úkol č. IA A800090902: antické vlivy v českém barokním umění). Zpracování bohemikálních památek v předchozích a následujících staletích se systematicky věnuje Nina Bažantová. Anglická verze celé databáze by měla být dokončena do roku 2013. Software databáze vytvořila firma Lanius, která zajišťuje technickou podporu databáze ve spolupráci s Alenou Sarkisian a Jiřím Žůrkem.

Kabinet pro klasická studia
Filozofický ústav Akademie věd České republiky

Antika a česká kultura je chráněna autorským zákonem a je určena jen pro osobní využití. Bez předchozího písemného souhlasu je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na Antice a české kultuře, a to včetně překopírování těchto materiálů nebo jejich části do jiných stránek či uchovávání v jakýchkoli databázích. Při citování je nutné vždy uvést: Antika a česká kultura (www.olympos.cz), datum vstupu.